Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Odmowa wypłaty odszkodowania OC – co wtedy?

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dającym poczucie bezpieczeństwa wielu właścicielom pojazdów. Jednak czy ubezpieczyciel zawsze jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania? Jak się okazuje – nie. Istnieją przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może wydać decyzję odmowną. Warto się z nimi zapoznać, aby w przyszłości nie być zdziwionym odmowną decyzją ubezpieczalni, a także się przed nią uchronić. Kiedy więc możliwa jest odmowa wypłaty odszkodowania OC?

Odmowa wypłaty odszkodowania OC – kiedy możesz się z nią spotkać?

Aby uzyskać odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, konieczne jest jej zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych przypadkach zgłoszenie to nie gwarantuje pokrycia kosztów związanych z uszkodzeniem mienia. Poniżej spotkasz się z najczęstszymi przypadkami, w których firmy ubezpieczeniowe wydają decyzje odmowne.

Szkoda wyrządzona umyślnie

Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc zabezpieczyć się przed nieuczciwymi właścicielami pojazdów, w polityce swojej działalności zamieszczają zapis dotyczący sytuacji, w której właściciel pojazdu zniszczył swoje mienie umyślnie. Wbrew pozorom do sytuacji tych dochodzi niezwykle często, szczególnie jeśli samochód, którym porusza się kierowca, jest w nie najlepszym stanie i planuje on zakup nowego, licząc, że pieniądze z ubezpieczenia OC pokryją część wydatków.

Szkoda wyrządzona w mieniu pojazdu

Przypadek ten jest nieco podobny do poprzedniego. Dotyczy on sytuacji, w której kierowca, poruszając się swoim pojazdem uszkodził inny samochód – również należący do niego. W tym przypadku nie ma znaczenia czy szkoda została wyrządzoną umyślnie. Na odszkodowanie nie mogą liczyć również kierowcy, którzy pożyczyli samochód innej osobie, a ta z kolei uszkodziła pojazd należący do kierowcy, od którego zostało pożyczone auto.

Przesyłki przewożone odpłatnie a odmowa wypłaty odszkodowania OC

Jeśli samochodem prywatnym przewozimy przesyłki bądź towar, za którego transport otrzymujemy wynagrodzenie, musimy przygotować się na to, że w razie kolizji, gdy przesyłka zostanie uszkodzona, nie przysługuje nam odszkodowanie z tego tytułu.

W tym punkcie warto również wspomnieć o zniszczeniu mienia w postaci przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów czy zbiorów filatelistycznych. Za nie również nie otrzymamy odszkodowania.

Kierowca pod wpływem alkoholu

Odmowa wypłaty odszkodowania OC w przypadku, gdy kierowca był pod wpływ alkoholu lub środków odurzających nie powinna nikogo dziwić. Wówczas nie tylko utracimy możliwość uzyskania odszkodowania, ale również zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Ubezpieczyciel ma również prawo odmówić wypłacenia odszkodowania OC w momencie, gdy właściciel pojazdu nie miał ważnego przeglądu technicznego czy nawet nie miał odpowiednich uprawnień. Wydawać by się mogło, że prowadzenie samochodu bez posiadania prawa jazdy jest niemożliwe, jednak do sytuacji tych dochodzi niezwykle często na naszych drogach.

Odmowa wypłaty odszkodowania OC – co dalej?

Jeśli żadna z przytoczonych sytuacji nie miała miejsca, a ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania, wcale nie musimy godzić się na jego decyzję. Wówczas należy odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.