Przepisanie OC po kupnie samochodu

Przepisanie OC po kupnie samochodu

Zakup samochodu z drugiej ręki może rodzić wiele pytań w głowie nowego właściciela pojazdu. Jedno z nich dotyczy, chociażby obowiązkowej polisy OC. Jak wygląda sprawa z zakupem samochodu, który ma wykupioną polisę? Czy po zakupie musimy od razu udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego, by podpisać nową umowę? Warto zapoznać się z odpowiedziami na te pytania, jeśli planujemy zakup używanego pojazdu. A w szczególności znaleźć odpowiedź na pytanie – czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Przepisanie OC po kupnie samochodu – jak to wygląda?

Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju obowiązkowe, co oznacza, że samochód, który kupujemy z drugiej ręki, powinien posiadać ochronę. Jeśli tak nie jest, karę za brak dotychczasowego ubezpieczenia OC ponosi poprzedni kierowca. Jednak my sami, jeśli nabywamy pojazd, jesteśmy zobowiązani do wykupienia polisy w tym samym dniu, w którym kupujemy samochód. Jeśli tego nie zrobimy, za każdy dzień przerwy w polisie naliczana jest kara. Im więcej będziemy zwlekać, tym wyższa ona będzie. Dlatego właśnie tak ważne jest poproszenie poprzedniego właściciela o przedstawienie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. To czy pojazd ma ważną polisę OC, możemy również sprawdzić za pomocą bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przepisanie OC po zakupie samochodu – co powinien zrobić poprzedni właściciel?

Polisa OC przypisana jest nie do właściciela, ale do samego pojazdu. To oznacza, że w chwili zbycia samochodu nadal jest on objęty ubezpieczeniem, jeśli takowe do tej pory posiadał. Ważne jest jednak, aby o zmianie właściciela poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest to istotne zarówno dla zbywcy pojazdu, jak i jego nowego właściciela. Sprzedający powinien poinformować firmę ubezpieczeniową do 14 dni od daty zakupu.

Dla zbywcy pojazdu jest to ważne dlatego, że jeśli nowy właściciel nie będzie opłacać kolejnych składek, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wiedząc o zmianie jaka zaszła w kwestii własności, obciąży historię osoby, która widnieje w ich bazie danych jako właściciel. Za brak opłaconych kolejnych składek winę poniesie więc poprzedni właściciel.

Przepisanie OC po kupnie samochodu – co powinien zrobić aktualny właściciel?

Nowy właściciel pojazdu po jego nabyciu może wybrać dwa rozwiązania jeśli chodzi o ubezpieczenie OC. Mowa o:

  • kontynuowaniu dotychczasowej polisy,
  • zrezygnowaniu z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego właściciela.

Kontynuowaniu dotychczasowej polisy OC

Przepisanie OC po zakupie samochodu następuje w chwili zgłoszenia przez sprzedawcę nowego właściciela w towarzystwie ubezpieczeniowym. Nabywca pojazdu może śmiało kontynuować zawartą wcześniej umowę, pod warunkiem, że nie kończy się ona kilka dni po zakupie. Nowy właściciel powinien również upewnić się co do opłaconych składek. Jeśli poprzedni właściciel zapłacił tylko część polisy, naszym obowiązkiem będzie poniesienie dalszych kosztów. Warto mieć także na uwadze, że po zmianie właściciela towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji i z różnych powodów podwyższyć wysokość składki. Będzie ona jednak dotyczyć okresu od zakupu pojazdu do końca trwania umowy. Osoby decydujące się na zakup samochodu z drugiej ręki i kontynuowanie dotychczasowej polisy OC, muszą pamiętać, że nie będzie ona odnawiana automatycznie.