Szkoda całkowita OC - wrak samochodu

Szkoda całkowita OC – co z wrakiem samochodu?

Zdarzenie drogowe, w którym jesteśmy poszkodowanymi, oznacza, że ubezpieczyciel sprawcy jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Jeśli w zdarzeniu został uszkodzony nasz samochód, konieczne będzie ustalenie skali zniszczeń. Wówczas możemy spotkać się z dwoma opcjami: szkodą częściową i całkowitą. Dziś skupimy się na tej drugiej, bo to właśnie ona rodzi najwięcej pytań. Co musisz wiedzieć o szkodzie całkowitej? Co zrobić z wrakiem po szkodzie całkowitej? Odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania znajdziesz w tym artykule.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita może oznaczać różne stopnie uszkodzenia pojazdu, w zależności od tego czy mówimy o ubezpieczeniu OC, czy AC.

Dla ubezpieczenia OC szkoda całkowita obejmuje sytuacje, w których koszt naprawy pojazdu, który uległ uszkodzeniu, przekracza wartość samego pojazdu. Jest to więc więcej niż 100%.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku szkody ubezpieczenia AC. Wówczas o szkodzie całkowitej możemy mówić, gdy wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu.

Wrak samochodu – co to?

Wiesz już, czym jest szkoda całkowita. Co w takim razie oznacza kolejne pojęcie, które pojawią się w parze razem z nim — wrak samochodu?

Dla ubezpieczycieli wrak to nic innego jak pojazd, który uległ takiej szkodzie, że jego naprawa jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Gdy koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu, logiczne jest, że nie warto się na nią decydować.

W przypadku oceniania szkody z tytułu OC sprawcy i AC poszkodowanego uznanie pojazdu za wrak dotyczy innego stopnia uszkodzeń. W przypadku polisy OC koszt naprawy musi przekroczyć 100%, z kolei ubezpieczenie Autocasco mówi o szkodzie powyżej 70%.

Szkoda całkowita – co z wrakiem?

Uznanie pojazdu, który brał udział w zdarzeniu drogowym, za wrak, nie zawsze musi oznaczać uszkodzenia wielu elementów. Za szkodę całkowitą można uznać nawet zepsucie jednego lub dwóch elementów, które stanowią najdroższe części auta. Gdy ich wymiana oznacza inwestycję przekraczającą wartość pojazdu, jest po prostu nieopłacalna. Samochód ten został uznany przez ubezpieczyciela za wrak. Co w takim razie niesie ze sobą szkoda całkowita? Sprzedaż wraku to wówczas jedyne rozwiązanie?

Gdy uszkodzenia pojazdu sprawiają, że staje się on wrakiem, nie oznacza to, że właściciel jest jego pozbawiony. Pozostaje w jego własności i to on ocenia, czy warto go naprawić, czy też nie. Jeśli tak samo jak ubezpieczyciel uzna, że koszt naprawy przewyższy jego wartość, ma do wyboru trzy rozwiązania.

Właściciel wraku może:

  • zezłomować pojazd,
  • sprzedać samochód we własnym zakresie,
  • zwrócić się do ubezpieczyciela o pomoc w zbyciu.

Decydując się na ostatnią opcję, czyli zwrócenie się o pomoc do ubezpieczyciela możemy liczyć na wsparcie przy sprzedaży uszkodzonego pojazdu. Choć ubezpieczyciel nie ma obowiązku udzielenia pomocy, bardzo często decyduje się na nią. Według ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do czynności ubezpieczeniowych zaliczane jest również przejmowanie i zbywanie pojazdów nabytych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w związku z wykonaniem umowy ubezpieczenia bądź umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Najczęstsze krokiem podejmowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe celem pomocy poszkodowanemu jest wystawienie pojazdu na aukcji internetowej. Nawet jeśli pojazd zostanie sprzedany za mniejszą sumę, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty sumy równej wartości wraku, która została uzgodniona przy wyliczaniu odszkodowania. W praktyce oznacza to, że wrak może zostać sprzedany przez towarzystwo ubezpieczeniowe na aukcji także za niższą bądź wyższą cenę.

Zezłomowanie pojazdu

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło pomocy w sprzedaży wraku, możesz go zezłomować, otrzymując przy tym oprócz odszkodowania od TU, dodatkowe środki od Stacji Demontażu Pojazdów. Pamiętaj jednak, aby wybrać odpowiedni punkt złomu, który figuruje w rejestrze wojewody. Stacja demontażu musi wydać Ci odpowiednie zaświadczenie, byś mógł wyrejestrować pojazd i wypowiedzieć umowę OC w swoim towarzystwie.

Pamiętaj także, że środki, które uzyskasz, dotyczą wagi pojazdu, a nie jego wartości. Wycena wraku samochodu może więc wydawać się w tym przypadku najmniej korzystna.

Szkoda całkowita – sprzedaż wraku

Kiedy cena za złomowanie uszkodzonego pojazdu wydaje Ci się za niska, a ubezpieczyciel odmówił pomocy w sprzedaży, możesz starać się sprzedać pojazd we własnym zakresie. Pamiętaj jednak, aby przy wystawianiu oferty zaznaczyć, że jest to pojazd ze szkodą całkowitą. Jeśli samochód jest w ogólnym złym stanie wizualnym, możesz rozważyć sprzedaż części, które nie zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia.

Wycena wraku samochodu – jak wygląda?

Proces wyceny wraku przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest prosty. Poległ on na odjęciu wartości wraku od wartości pojazdu dotyczącej dnia, w którym miało miejsce zdarzenie drogowe.

W praktyce oznacza to, że jeśli w dniu, w którym doszło do zdarzenia, rynkowa wartość pojazdu wynosiła 20 tys. a po niej zaledwie 5 tys., odszkodowanie wypłacone od TU powinno wynosić 15 tys. Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się także na pomoc w zbyciu samochodu, na konto właściciela trafi dodatkowo 5 tys. W przypadku odmowy ze strony towarzystwa możemy sprzedać pojazd na własną rękę. Co, jednak gdy według kupców cena uszkodzonego samochód będzie zbyt wysoka?

Wyceniony przez TU uszkodzony pojazd możemy wystawić na portal sprzedażowy na własną rękę. Gdy jednak ustalona przez ubezpieczyciela cena dla wszystkich potencjalnych kupców jest zbyt wygórowana, możemy sprzedać pojazd za zaproponowaną przez nich cenę. Nie będziemy jednak stratni — towarzystwo ubezpieczeniowe jest w takiej sytuacji zobowiązane do zwrócenia różnicy.

Na wycenę wraku wpływ ma:

  • wartość samochodu przed zdarzeniem,
  • wartość wraku.

W przypadku obu wartości jesteśmy skazani na decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. W dalszej kolejności TU odejmuje od wartości auta w dniu wypadku, wartość samego wraku, a uzyskana suma jest wysokością odszkodowania.