Ubezpieczenie samochodu od gradu oraz burzy

Ubezpieczenie samochodu od gradu oraz burzy

Gwałtowne załamania pogody mogą mieć katastrofalne skutki dla pojazdów. Burze i grad stanowią stały element naszej aury atmosferycznej, przez co coraz większa ilość właścicieli samochodów decyduje się na ich ubezpieczenie. Koszty naprawy uszkodzonych przez grad i burzę pojazdów często przewyższają możliwości finansowe ich właścicieli, dlatego w wielu przypadkach ubezpieczenie jest opcją, którą warto wziąć pod uwagę. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wywołanych przez zjawiska atmosferyczne, dlatego należy przyjrzeć się pozostałym rodzajom ubezpieczeń.

Jakie szkody mogą wywołać skutki gradu i burzy?

Intensywne burze często są zjawiskami, których nie da się do końca przewidzieć. Coraz częściej występujący w Polsce grad, który często osiąga kolosalne rozmiary, może powodować trwałe uszkodzenia samochodów. Najczęściej są to dziury w karoserii i uszkodzenia lakieru, które pojawiają się po uderzeniach gradu.

Burze niosą ze sobą przede wszystkim ryzyko zalania samochodu. Gwałtowny wiatr, który często im towarzyszy, może uszkodzić pojazd przez spadające konary drzew lub inne przedmioty, znajdujące się w jego pobliżu. Podtopienia mogą obejmować również garaże, w których znajdują się samochody. Uszkodzone mogą zostać nie tylko zewnętrzne części pojazdu, ale również tapicerka, wyposażenie wewnętrzne i cała elektronika. Koszty wymiany podtopionych podzespołów często mogą wynieść nawet 20 tysięcy złotych.

Jakie ubezpieczenie obejmuje ochronę przed załamaniami pogody?

W celu zabezpieczenia pojazdów przed skutkami zjawisk pogodowych, dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie Autocasco. Jest ubezpieczeniem, które pomaga w pokryciu kosztów uszkodzeń przez burzę i grad. Jego zakres zależy od wybranej oferty. Może obejmować również kradzież i całkowite lub częściowe szkody.

Ubezpieczeniem, które ma największy zakres ochrony, jest AC all risk. Obejmuje ochronę przed większością niekorzystnych zdarzeń. Należy jednak pamiętać, że już nawet AC o zmniejszonym zakresie często obejmuje ochronę przed skutkami załamań pogody.

Na co zwracać szczególną uwagę, decydując się na ubezpieczenie samochodu od gradu i burzy?

Należy pamiętać, że Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że jego zakres jest kształtowany zgodnie z ofertą danego ubezpieczyciela. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na to, jaki jest jej zakres i co obejmuje. Różnorodność ofert pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W zależności od danej oferty oraz od kwoty ubezpieczenia, AC może obejmować m.in.:

  • szkody powstałe w wyniku powodzi,
  • szkody wynikłe z gradobicia,
  • uderzenia pioruna,
  • szkody powstałe z osunięcia się ziemi,
  • inne siły przyrody.

Możliwości finansowe właściciela samochodu oraz jego oczekiwania względem ubezpieczenia, powinny być dostosowane do danej oferty AC. Informacje, jakie należy sprawdzić przed wykupieniem ubezpieczenia, znajdują się w OWU wszystkich polis.